Czytaj więcej: VII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Bytowskiego

Starostwo Powiatowe w Bytowie, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Burmistrz Miasta Bytowa zapraszają  na VII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Bytowskiego, który odbędzie się dnia 29 lutego 2020 r. o godz. 14:00 w sali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie.

 

Czytaj więcej: O projekcie e-akta w bytowskim ZUS

Szanowni Państwo, Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bytowie organizuje 5 marca 2020 r. bezpłatne szkolenie dla pracodawców. Szkolenie poświęcone będzie elektronizacji akt pracowniczych. W jego  trakcie wyjaśnimy na czym polega projekt e-Akta i jak zmienia się okres przechowywania akt pracowniczych.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Sołtysów, Rady Sołeckie i Radnych na uroczyste spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2020 r. (sobota) o godzinie 17.00 w sali GCKiB Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenie dla emerytów i rencistów

Szanowni Państwo, bezpłatne szkolenie dla emerytów i rencistów organizuje 27 lutego 2020 r. Inspektorat ZUS w Bytowie. W trakcie szkolenia przybliżymy kwestię przeliczenia wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym również kapitału początkowego.

 

Czytaj więcej: ABC działalności - w bytowskim ZUS o działalności gospodarczej dla początkujących

Szanowni Państwo, bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą organizuje 20 lutego 2020 r. Inspektorat ZUS w Bytowie. W trakcie szkolenia omówimy między innymi zasady wpisu do ewidencji działalności, reguły podlegania ubezpieczeniom z tytułu jej prowadzenia oraz zgłoszenie do ubezpieczeń.

 

Czytaj więcej: Oferta dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwił wszystkim osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW.

 

Czytaj więcej: Pracownicze Plany Kapitałowe – Nowe obowiązki dla pracodawców

Szanowni Państwo, Kaszubski Związek Pracodawców oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zapraszają na spotkanie informacyjne dla pracodawców z terenu powiatu bytowskiego, które odbędzie się dnia 24.02.2020 r. o godz. 12:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie.

 

Czytaj więcej: Harmonogram wydawania żywności

Wszystkich państwa korzystających z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Prosimy o przybycie w dniach od 11 lutego 2020 r. do 13 lutego 2020 roku. (według harmonogramu).

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej...

Gmina Czarna Dąbrówka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ogłasza otwarty konkurs na nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 

Czytaj więcej: Porady prawne dla klientów GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Czarnej Dąbrówki informuje, że od stycznia 2020 r. w Punkcie Konsultacyjnym (Ośrodek Zdrowia) w ostatnią środę miesiąca udzielane będą porady prawne dla klientów naszego Punktu .