s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_66869504cedb4021e3a5345796743f0d.jpg

Od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program adresowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą rozpocząć studia. W ramach programu można uzyskać 10-miesięczne stypendium w wysokości 5 000 zł.

Stypendia pomostowe skierowane są do osób osiągających dobre wyniki w nauce, mieszkających w  małych miejscowościach, pochodzących z niezamożnych rodzin i które dostaną się w roku akademickim 2019/2020 na I rok studiów dziennych.

 

Wnioskodawca musi spełnić także jeden z poniższych warunków:

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR;
  • był/jest uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalne;
  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
  • ma rekomendację lokalnej NGO.

Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; aplikacja jest aktywna od dnia 1 lipca do 14 sierpnia 2019r. do godz. 16.00, następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do najbliższego pod względem zamieszkania OT KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019r.