a29edee5e72688abe3d94c5d03fef1c7.jpg

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 2019 r. mogą składać w ARiMR wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Poszerzono Katalog kosztów, które kwalifikują się do refundacji we wskazanych obszarach.

Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o pomoc w ramach obszaru a, b lub c, mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej, służących do prowadzenia produkcji w danym obszarze  wsparcia, o ile jednocześnie realizują inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, magazynów paszowych czy adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie w danym rodzaju produkcji.

Rolnicy, którzy w latach 2015-2018 złożyli wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach a., b lub c i ją otrzymali lub są w trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, mogą ubiegać się o pomoc w ramach tego samego obszaru na operacje niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich czy magazynów paszowych.

-