1e5762a980a8f5b8eab791c023bb8d6d.png

Zdarzenie związane z zatrudnieniem w 2018 roku jednej osoby na dwóch etatach w naszych jednostkach podległych Wójtowi Gminy znany był niektórym mieszkańcom - szczególnie miejscowości Czarna Dąbrówka.

Stworzenie konstrukcji pracy nie było uzasadnione szczególną koniecznością wymagającą obciążeniem jednego pracownika 16 godzinną pracą na dobę.

Spór o słuszność stosowania takich form umów o pracę w naszych jednostkach przeniósł się tuż przed wyborami na media i trafił o rozstrzygnięcie do Sądu.

Myślę iż wybory na stanowisko Wójta Gminy i skład osób stających do konkursu stały się przyczyną braku możliwości porozumienia się w unormowaniu kontrowersyjnej sprawy pracy na dwóch etatach.

Zdarzenia kadrowe jakie miały miejsce w ciągu już minionych czterech miesiącach po wyborach zmieniły mój sposób podejścia do spornej sprawy. Jest ona tylko epizodem a nie sprawą trudną do rozwiązania z angażowaniem cennego czasu.

Wobec faktu, iż w zasadzie ,, życie” rozwiązało już problem postanowiłem odstąpić od prawdopodobnie długotrwałego postępowania przed Sądem i rozstrzygnięcia o słuszności moich uwag.

Wyraziłem zgodę na zaproponowaną przez Sąd formę rozstrzygnięcia w formie ugody stron. Sąd nie rozstrzygał o racjach moich słów ani o roszczeniach strony przeciwnej. Ugoda została zawarta pomiędzy mną a Panią Anną P.

Wójt Gminy Jan Klasa