s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Porządek I Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka w dniu 19 listopada 2018 roku ( poniedziałek) (zwołanej na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 r.) sala narad Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce.

Godzina 15.00

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego.
  5. Ślubowanie Wójta.
  6. Zakończenie obrad I Sesji Rady.

Sesja dostępna jest online w Systemie Rada dla Mieszkańców pod adresem www.rada.czarnadabrowka.pl

Transmisja na żywo (dostępna podczas trwania sesji)