s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_48252106e8c0a336e9dac22cbaa9f329.jpg

24 września 2019 roku w GCKiB w Czarnej Dąbrówce spotkały się najaktywniejsze Pomorzanki, by zaprezentować działalność swoich organizacji oraz zawalczyć o nagrody w konkursie kulinarnym „Słodkie Smaki Regionów”. 

Gośćmi spotkania byli między innymi V-ce Wojewoda Mariusz Łuczyk, Wójt Gminy Jan Klasa, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Naderza, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Roman Dambek, Dyrektor KOW Tadeusz Jaszczak.

Spotkanie prowadził Marcin Gregorowicz z WFOŚiGW w Gdańsku.

W ramach spotkania przedstawiono również bogatą ofertę finansowania, nie tylko działalności Kół Gospodyń Wiejskich, ale również działań związanych z ochroną środowiska na obszarach wiejskich. Swoje prezentację oraz punkty doradcze przedstawili m.in.:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bytowie

- Inspektorat Sanitarny w Bytowie

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

- Lasy Państwowe

- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

- Urząd Skarbowy w Bytowie.

 

Zwycięzcami konkursu „Słodkie Smaki Regionów” zostały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Malwy” z Sierżna, drugie miejsce zajęły panie z KGW „Borowianki” a trzecie miejsce zajęły panie z KGW „Mosty”.

Nagrodę specjalną od V-ce Wojewody Mariusza Łuczyka otrzymały panie z KGW „Łężyckie Białki” za Kaszubski tort z fasoli.