s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_caf8c339bd4b754b3725bc2a71698ced.png

Zenon Frąckiewicz w tym roku obchodzi 50-lecie swojej twórczości. Maluje i rzeźbi w drewnie od dzieciństwa. Od wielu lat należy do Klubu Plastyka Amatora w Słupsku zorganizowanego przez Stefana Morawskiego. Swoje rzeźby i obrazy wystawia od 1972 roku w kraju i za granicą.

Prace jego zostały nagrodzone również w Niemczech w 1996 roku. Największa praca związana z rzeźbą to figury do Drogi Krzyżowej i na ołtarz do nowego kościoła św. Jana Kantego w Słupsku. W miesiącu lutym 2001 roku prace pana Zenona wystawione były w Ciechocinku podczas nagrywania programu „Biesiada z rolną” przez I program TVP. Wystawiane prace przedstawiały grajków, świątków i kobiety przy pracy. Wystawa ta przedstawiała dorobek artystyczny twórców amatorów Gminy Słupsk. Przez kilka lat Pan Zenon był właścicielem pracowni rzeźbiarskiej w Słupsku w której naprawiał meble, zegary ramy, kufry i obrazy.

 

W czerwcu 2001 roku wyróżniony został przez Starostę Słupskiego, nagrody przyznawane były w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego z okazji Dnia Działacza Kultury.

 

Wystawie towarzyszyć będą występy artystyczne.

Z muzyką folkowo-biesiadną zaprezentuje się słupskie trio, którego sercem jest Pani Łucja Kuczborska - akordeonistka. Razem z nią na skrzypcach zagra Monika Książek. Z kolei na basie zaprezentuje się Andrzej Sztucki.

Nie zabraknie też muzycznego akcentu w wykonaniu seniorów z Czarnej Dąbrówki.

 

Zapraszamy!!!