Czytaj więcej: Pierwsi uczestnicy projektu „e–Mocni” w gminie Czarna Dąbrówka

W czwartek, 16 maja br. pierwszych sześciu uczestników rozpoczęło udział w bezpłatnych szkoleniach, organizowanych w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w naszej gminie. 

 

Czytaj więcej: Powrót z edukacyjnego wyjazdu do Francji

Dobiegł końca kilku dniowy wyjazd do partnerskiej Gminy Pontgibaud we Francji. Tym razem zaproszenie otrzymały całe rodziny z czego bardzo chętnie skorzystaliśmy. Najmłodszy uczestnik miał 3,5 roku a najstarszy był grubo po 60-tce. Był to wspaniały, integracyjny i pouczający wyjazd mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka oraz partnerów i sympatyków stowarzyszenia Loko-motywa.

 

Czytaj więcej: Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej, składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje wszystkim Pracownikom, którzy na terenie Gminy dbają o warunki życia społeczności lokalnej.

 

Czytaj więcej: Spotkanie Konsultacyjne

W dniu 9 maja 2019r. w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka odbyło się spotkanie konsultacyjne zorganizowane na wniosek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie poświęcone było wymianie poglądów i informacji dotyczących problemów małżeństw i rodziny w Polsce oraz gminie Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Oświadczenie

W związku z niedomówieniami dotyczącymi funkcjonowania punktu aptecznego - informuję że obiekt ośrodka zdrowia jest własnością Samorządu. Istniejące pomieszczenia w większości dzierżawi NZOZ  z przeznaczeniem na funkcyjne gabinety i dział rehabilitacji.

 

Czytaj więcej: Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych

Projekt partnerski pt. „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 

Czytaj więcej: Informacja z wyborów sołtysów i rad sołeckich

W dniach od 2 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r. przeprowadzone zostały na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019 – 2024. W 8 na 25 sołectw Gminy Czarna Dąbrówka mieszkańcy zdecydowali o wyborze nowych gospodarzy, tj.:

 

Czytaj więcej: Konkurs Działaj Lokalnie - Nabór Wniosków 2019

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu bytowskiego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o  dotację do 6000 zł.

 

Czytaj więcej: Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w trosce o zdrowie mieszkańców województwa pomorskiego, przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną na temat badań diagnostycznych w kierunku wykrywania zakażenia wirusem HCV powodującym wirusowe zapalenie wątroby typu C.