Czytaj więcej: Bal Sołtysa 2020

22 lutego 2020 roku w naszej  gminie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa, święto obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, wiejskich społeczności. Dzięki ich pomysłom i ciężkiej pracy mieszkańcy żyją w coraz piękniejszym otoczeniu.

 

Czytaj więcej: Podziękowanie

Seniorzy Jasienia i Rokit składają podziękowanie  dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka Jana Klasy, Paniom z Referatu Programów Unijnych oraz Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce za umożliwienie nam dalszego rozwoju oraz możliwości  spotykania się i korzystania z nowo zakupionych sprzętów do ćwiczeń.

 

Czytaj więcej: Pomorskie Szlaki Kajakowe

W dniu 30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” o zakup 3 łodzi żaglowych i przyznaniu dodatkowej kwoty dofinansowania w wysokości  79.050,00 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka dotyczące zakazu wypuszczania psów

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie Gminy Czarna Dąbrówka oraz wskazaniami Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przypominam mieszkańcom o obowiązku ciążącym na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Zebranie Sprawozdawcze Koła Gminnego PZW

Dnia 2 lutego 2020 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła  PZW Lipień. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 9.00 od uroczystej mszy świętej w intencji wędkarzy w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Czarnej Dąbrówce.

 

Czytaj więcej: Jest porządek prawny i wizerunkowy

 Od jesieni ubiegłego roku trwa polemika dotycząca podstaw, sposobu i zakresu funkcjonowania Gminnego Towarzystwa Sportowego (GTS) na obiektach stadionu w Czarnej Dąbrówce oraz stosowanie przez jego Zarząd zamiennej nazwy, promującej prywatny podmiot – GTS GR Bieliński.

 

Czytaj więcej: Karnabal 2020

W dniu 23 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce odbył się coroczny „Karnabal” - czyli bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin- z terenu gminy Czarna Dąbrówka. Zabawy integracyjne poprowadzili wolontariusze z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu.

 

Czytaj więcej: Tu nuda Ci się nie uda -

W coraz większym stopniu  wzrasta społeczna świadomość roli aktywności sportowej i rekreacyjnej w naszym życiu.  Widać to też wśród naszej społeczności gminnej. Jest wiele osób i grup nieformalnych uprawiających amatorskie bieganie, nordic walking, morsowanie.

 

Czytaj więcej: Podziękowanie za wpłaty z 1% podatku

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Loko-motywa z Czarnej Dąbrówki, pragną serdecznie PODZIĘKOWAĆ wszystkim, którzy  swój 1 % podatku postanowili przekazać właśnie nam. Jesteśmy wdzięczni za okazane nam zaufanie i zapewniamy, że otrzymane środki zostaną wykorzystane na kolejne działania wspierające rozwój naszych mieszkańców.