s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_446f131f62819a56eb9d702a87ac43c0.jpg

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 5 września 2019 r. do 12 września 2019 r. w  celu zebrania od mieszkańców gminy uwag i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw:

Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Podkomorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo Gminy Czarna Dąbrówka.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej www.czarnadabrowka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka a także wysłane do Sołtysów w celu wywieszenia projektu uchwały na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie internetowej www.czarnadabrowka.pl oraz bip.czarnadabrowka.pl.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Podkomorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo Gminy Czarna Dąbrówka zostały przekazane Radzie Gminy celem podjęcia stosownej uchwały.

 

Sporządziła:

Aldona Drywa

-