4e2aa6147f53fba997567aa822f6c094.jpg

Dokładnie 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Policji Państwowej. W ustawie zapisano, że „Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa oraz organem wykonawczym władz państwowych  i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.”

Od tego czasu niezmiennie troszczy się o ochronę bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.

Taka okazja była powodem do spotkania się z pracownikami Policji w szczególności z funkcjonariuszami pełniącymi służbę na terenie Naszej Gminy.

Podczas spotkania Wójt Gminy Jan Klasa wraz pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych, jak również Przewodniczącym Rady Gminy Tomaszem Naderzą i Radnymi, wspólnie złożyli podziękowania za ich codzienną służbę, która wymaga odwagi, poświęcenia, ciągłej dyscypliny i doskonalenia się.