s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_19d387dfb9b208fd0c279be02d36eb44.jpg

Kultura będąc ważną strefą aktywności człowieka, wzbogaca jego codzienność. Jednocześnie jest impulsem do działania – pobudza i rozwija. Z okazji Dnia Działacza Kultury pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem i pracą upiększają codzienne życie, promując tradycję i kulturę naszego regionu.

W tym szczególnym dniu, wszystkim twórcom życia kulturalnego pragniemy podziękować za sumienne wykonywanie obowiązków, aktywny udział w życiu społeczności oraz za kultywowanie naszej lokalnej tradycji lokalnej. Dziękujemy tym, którzy wkładają ogromne starania i swoje zaangażowanie, aby zaszczepić pasję obcowania z kulturą na co dzień.
Życzymy wielu sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy, powodzenia w realizacji przyszłych planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Wójt Gminy

Jan Klasa

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Naderza