6957a95e5154597f1cd282d1c2ecbde9.jpg

W dniu 29 kwietnia 2019 r. podczas VI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka miało miejsce uroczyste pożegnanie kończących kadencje sołtysów oraz ślubowanie nowo wybranych przedstawicieli Sołectw.

Po uroczystym zaprzysiężeniu, które odbyło się w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce, przedstawiciele sołectw otrzymali z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy zaświadczenia o wyborze i oficjalnie rozpoczęli swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Wójt Gminy oraz przewodniczący Rady Gminy podziękowali za dotychczasową współpracę i zadeklarował wszelką pomoc ze strony urzędu wszystkim nowo wybranym gospodarzom naszych sołectw.