s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_b1844bd539e2f127313bf06bbfaa0a32.jpg

Przekazujemy państwu informacje o wynikach naborów na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego i pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO 

NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Iwona Szymańska

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Iwona Szymańska  przeszła pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Wykazała się znajomością podstawy programowej wychowania przedszkolnego, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz wymagany staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Ponadto wybraną osobę cechuje  spokój i opanowanie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nożynie

Sebastian Gąsiorek

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

POMOCY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Agnieszka Lis

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Lis  przeszła pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada ona wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Ponadto Pani Agnieszka posiada wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 2,5-3 letnich oraz predyspozycje, które gwarantują prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na ww. stanowisku pracy.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nożynie

Sebastian Gąsiorek

przedszkole18.png

Projekt „Wymarzone przedszkole” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.