Czytaj więcej: INFORMACJA WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, na których są zlokalizowane tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.

 

Czytaj więcej: Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, pogody ducha i wszelkiej życzliwości. Niech ten szczególny czas napełni Państwa radością i pozwala na nowo odkryć piękno otoczenia świata, a Zmartwychwstanie Chrystusa budzi w Waszych sercach nadzieję i pomnażania dobro.

 

Czytaj więcej: Strajk pracowników placówek oświatowych

Wydarzenia związane z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli dotyczą również naszych szkół. Zarówno powód jak i bieżące pertraktacje były znane, ponieważ na bieżąco przekazują je media.

 

Czytaj więcej: Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej

Gmina Czarna Dąbrówka wraz z gminami powiatu Bytowskiego oraz Starostwem Powiatowym złożyła wniosek na  Kompleksową wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.4. „Redukcja emisji”

 

Czytaj więcej: Komunikat do pszczelarzy i rolników

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwraca się do wszystkich pszczelarzy oraz rolników z prośbą o przekazywanie sugestii na temat wzajemnych oczekiwań rolników i pszczelarzy oraz propozycji działań w sytuacjach konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami.

 

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Aktywna i bezpieczna. Wsparcie dla kobiet z Funduszy...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 marca 2019 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez kobiety ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2019” oraz „Piękna Wieś 2019”

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

Czytaj więcej: BEZPŁATNE SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE!!!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe realizowane w ramach projektu „Nowy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.